• Annette Fjerbæk
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Postoperative pulmonære komplikationer (PPC)er en af de hyppigst forekommende komplikationer efter hjertekirurgi og årsag til forlænget indlæggelse og funktionsnedsættelse efter udskrivelse. Mobilisering og fysisk aktivitet er en primær indsats til forebyggelse og behandling af PPC, men evidensgrundlaget for denne praksis hos nyopererede hjertepatienter er sparsom. Det primære formål med dette studie er at undersøge ændringer i lungevolumina og lungekapacitet fra liggende til siddende stilling. Det sekundære formål er at afprøve en teknologi til måling af lungefunktion (Spiropalm 6 MWT, Cosmed, Italien) med henblik på senere vurdering af relevansen af at implementere denne i klinisk praksis.
Metode: Lungefunktionen blev målt 3 minutter i liggende og 3 minutter i siddende stilling. Primære outcomes var: tidalvolumen (Vt), Inspiratorisk kapacitet (IC), alveolær ventilation (Va), og perifer iltsaturation (SpO2). Sekundære outcomes var: hjertefrekvens (HR), respirationsfrekvens (RF), deadspace (Vd) samt smerte og dyspnø. Der blev undersøgt for forskelle mellem positionerne. For at afprøve, om Spiropalm gav brugbare estimater af den reelle ventilation blev den alveolære ventilation beregnet ud fra værdier for Vt målt med Spiropalm og med gennemsnitsværdier for Vd. Disse blev sammenlignet med målt Va.
Resultater: Studiet bygger på data fra 15, på 2. eller 3. dagen efter hjertekirurgisk operation. Der blev vist statistisk signifikante stigninger i Vt (25%), IC (21%, Va (20%), Vd (15%) og SpO2 (0,89%). RF og HR var stort set uændrede. Beregnet Va sammenlignet med målt Va viste ingen statistisk signifikante forskelle og god korrelation. Bland Altman plot viste stigende forskel med stigende Va og store limits of agreements.
Konklusion: Der var signifikante stigninger i alle primære outcomes samt i Vd. Stigningen i SpO2 var mod forventning ikke klinisk relevant. Studiet bidrager til at evidensbasere tidlig mobilisering som forebyggelse og behandling af PPC hos målgruppen. Inkludering af flere forsøgspersoner vil styrke resultaterne og yderligere studier af lungefunktion i forbindelse med fysisk aktivitet som eksempelvis gang ligger lige for. VA beregnet ud fra estimater for Vd er ikke præcist nok til at give et reelt billede af patientens Va. Relevansen af at benytte Spiropalm til undersøgelse af patientgruppen skal undersøges nærmere.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 jun. 2006
Antal sider49
Ekstern samarbejdspartnerHjerte-Lungekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
professor Jan Jesper Andreasen jja@rn.dk
Anden
ID: 259279785