• Katarina Skafsgaard Thomsen
  • Line Schjønning Mikkelsen
4. semester, Idræt, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Fysisk aktivitet forebygger sundhedsrelaterede sygdomme for børn og unge, hvor risikofaktorerne er signifikant højere for fysisk inaktive børn og unge. I Danmark er hvert femte barn overvægtigt, hvilket typisk relaterer sig til usunde kost- og motionsvaner. Tidligere studier har vist, at involvering af forældre er vigtigt for at hjælpe barnet til vægttab. Dette kan gøres via familiebaseret sundhedsinterventioner. Disse interventioner kan hjælpe familierne med ændring af kost- og motionsvaner, og herigennem forebygge børns overvægt. Formål: Formålet med denne undersøgelse er at undersøge ændring af kost- og motionsvaner efter deltagelse i en familiebaseret intervention. Metode: Data blev indsamlet gennem tre semi-strukturerede interviews, som varede mellem 90-120 minutter. Interviews fandt sted 9-24 måneder efter familierne har gennemført behandlingsforløbet SÅ LETTER VI i Mariagerfjord Kommune. Resultatene er analyseret via Interpretative Phenomenological Analysis og inddelt i tre temaer, som diskuteres i relation til relevante studier og teori. Resultater og konklusion: Resultaterne viser, at alle familier har ændret deres kost- og motionsadfærd efter deltagelse i SÅ LETTER VI. Dog indikerer resultaterne, at adfærden ikke er etableret som vaner.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jun. 2018
Antal sider229
Ekstern samarbejdspartnerSÅ LETTER VI
Sundhedsmedarbejder Anders Ring aring@mariagerfjord.dk
Anden
ID: 280428479