Administration af beskyttet natur: En undersøgelse af kommunal praksis

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Katrine Damsgaard Boye
  • Line Boyesen Christiansen
  • Morten Thiel Nielsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekts emnefelt er kommunernes admini-stration af Naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede områder. Nærmere bestemt undersøges det hvilke metoder og begrundelser kommunerne benytter ved afregistrering af NBL § 3 områder. Projektets analyser har taget udgangspunkt i hen-holdsvis data fra Danmarks Arealinformation, afre-gistreringspraksis fra seks Nordjyske kommuner samt interview med nøglepersoner. På baggrund af resultatet af analyserne har projektgruppen kunnet afdække, at kommunerne benytter forskellige me-toder til ajourføring af ændringer til Danmarks Are-alinformation. Endvidere er det afdækket, at afre-gistrering af § 3 beskyttelse har flere årsager. Navn-lig, at beskyttelse fejlagtigt er registreret på områ-der, der ikke er omfattet af beskyttelse. Det er også klarlagt, at kommunerne i høj grad be-nytter serier af luftfotos til vurdering af hvorvidt § 3 beskyttelse kan opretholdes. Dette grundlag har vist sig at være mangelfuldt, idet det kan være svært at fastslå områders reelle status ved udpegningen i 1992. Kommunerne har på denne baggrund svært ved at løfte bevisbyrden i forhold til at opretholde § 3 beskyttelsen.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider141
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 17682663