Absalon som Medie i Undervisningen på TPU - Hvordan

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Jørn Døi
Opgaven sigter på gennem empiriske undersøgelser, at afdække hvilke barrierer underviserne på Tandplejeruddannelsen i København oplever i forbindelse med at skulle remediere undervisning til afholdelse i et VLE, og på baggrund af de fundne data at opstille løsningsmodeller, som vil kunne støtte underviserne i dette arbejde. Fokus i opgaven er i første omgang, gennem et workshopforløb, at opkvalificere en gruppe af undervisere i forhold til både IT-tekniske og pædagogiske kompetencer samt læringsteori.
Opgaven retter yderligere fokus mod en række strukturelle barrierer, som i vid udstrækning vil kunne virke hæmmende på undervisernes mulighed for i fremtiden at kunne afholde IKT-baseret undervisning og læring.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2010
Antal sider71
Udgivende institutionMaster i IKT og Læring, Aalborg Universitet
ID: 32240295