Aalborg letbane - Forslag til videre etaper.

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Martin Krogsgaard
  • Nicolai Bay
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I 2014 blev første etape af Aalborg letbane politisk vedtaget. Letbanen kommer til at køre fra Mølholm i Aalborg vest til det planlagte Universitetshospital i Aalborg øst. Letbanen kommer til at køre centralt igennem Aalborgs Vækstakse, men efterlader stadig store dele af byen uden for letbanens dækningsområde.
Denne rapport undersøger mulighederne for videre letbaneetaper i Aalborg for dimensioneringsåret 2025. Projektet er behandlet som et transportprojekt, hvilket betyder, at der ikke er lagt vægt på byudviklingspotentialet en letbane medfører.
Projektets beslutningsgrundlag bygger på en dataregistrering af indbyggere, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, detailhandel, byudviklingsprojekter, bustrafik og biltrafik. Registreringerne anvendes til udarbejdelsen af en korridoranalyse for videre letbaneetaper. På baggrund af korridoranalysen er der udpeget tre korridorer, hvori linjeføringer for videre letbaneetaper placeres. Der er udarbejdet tre linjeføringsforslag for videre letbaneetaper. For letbaneetaperne er der beregnet passagergrundlag, anlægs- og driftsøkonomi, samt en vurdering af de trafikale konsekvenser, og fysisk indpasning af letbanetracéet. På baggrund af de samlede beregninger er letbaneetaperne prioriteret ud fra potentiale.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 jun. 2010
Antal sider108
ID: 213941741