Aabybro Skole: - Nye rammer for de ældste elever

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Camilla Ulfkjær Ammitzbøll
  • Grith Rasmussen
4. semester, Arkitektur (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Projektet omhandler designet af en ny skole i Aabybro for skolens ældste elever; Overbygningen. Denne skal huse 7. – 9. klasse, samt et 10. klassecenter. Overbygningen placeres på Grøns Mark, et grønt område, tæt ved byens eksisterende skole, forbundet af Banestien; en sikker forbindelse for cyklende og gående isoleret fra tung trafik. Den nye skole skaber både et sammenspil og et modspil med den omliggende lave arkitektur ved at organisere skolen i et plan og ved kun at lade skolens kantine tårne op og give blikfang. Skolen skal skabe ideelle rammer for en differentieret undervisning ved at skabe forskellige arbejdsmiljøer. Dette er gjort ved at give mulighed for at forlænge klasselokalerne og ved at graduere opholdene i fællesarealerne. Gradueringen sker ved at skabe åbne og mindre åbne nicher. Klasselokalerne er organiserede i trygge hjemområder, der samler hele klassetrin i klynger med tilhørende fællesareal. De ideelle rammer for undervisning skabes også ved et optimalt indeklima med hensyn til akustik, temperatur og CO2 niveau.
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2012
Antal sider130
ID: 63240749