• Sarah Dina Blomquist
  • Julie Højris Petersen
4. semester, Teknoantropologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Resumé

Baggrund: Generelt bevæger sundhedssektoren sig hen mod en mere digitaliseret sektor, hvor nye teknologier vil ændre den måde vi behandler og udreder patienter på. Den teknologiske udvikling vil b.la. resultere i, at forsøge og behandle patienter uden at være fysisk til stede. Det vides, at specielt pacemaker patienter lever i frygt med mange bekymringer, grundet deres hjerteproblemer. Dette projekt følger en kvalitativ innovationsproces af en digital kommunikations platform, kaldet SCAUT, der skal være kilden til en bedre behandling af pacemaker patienter, med en hurtigere og lettere tilgængelig behandling. SCAUT platformen er udviklet af scale-up firmaet, Vital Beats, der benytter sig af bruger-orienteret design metoder til udvikling af SCAUT platformen i samarbejdede med klinikere og pacemaker patienter. Dette projekt undersøger mere specifikt hvordan innovations processen bliver til og udfolder sig ved implementering og justering af SCAUT platformen til nye pacemaker patienter.

Teori: Indsigter, resultater og refleksioner vil blive belyst af et teoretisk fundament. Mere specifikt, vil Aktør-netværks teori kaste lys over translationer og aktører i innovationsprocessen. Kritisk teori af teknologi vil afdække et samfundsmæssigt perspektiv samt en diskussion om teknologien i sig selv, i forhold til pacemakerpatienterne og klinikerne.

Metode: Fra februar 2020 til maj 2020, har det metodiske arbejde udfoldet sig, i samarbejde med firmaet Vital Beats og pacemakerklinikken på Rigshospitalet.
Projektets fokus er inddragelse af klinikere og patienter og derfor bliver der benyttet deltagende design i form af fem workshops med pacemakerpatienter. Workshopsne er udformet på baggrund af prototyper af SCAUT platformen. For at kunne personalisere SCAUT platformen til patienternes behov, er der udviklet tre Persona profiler der spænder bredt over pacemaker patientgruppen. Der er ydermere blevet udformet semistrukturerede interviews med en talsperson fra Rigshospitalet (en kliniker) og en talsperson fra Vital Beats (udvikler og teknologisk antropolog). Det ene interview har fundet sted i projektets spæde start, imens det andet er et opfølgende interview.
Resultater: For at tilpasse SCAUT platformen til et bredt spektrum af patienter, er der udviklet tre Personas typer, som hver især har været i fokus i forhold til deres behov. Personas profilerne er udviklet på baggrund af et tidligere projekt, udviklet i samarbejde med Vital Beats. Sammen med Vital Beats, klinikere, og specielt pacemakerpatienter er der udviklet kerne elementer til SCAUT platformen.

Konklusion: Brug af deltagende design har bidraget til en mere personlig og passende behandling. Når forskellige aktører inviteres, åbnes der op for forskellige interesser, der skaber et bredere perspektiv. De forskellige perspektiver, gør at “Matters of Concern” kan blive opfyldt. Innovationen opstår ikke flydende, men er ofte en rodet proces, med mange netværker og forhandlinger mellem aktører. Innovationen er præget af de værdier og rationaler der ligger til grund for teknologien.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jun. 2020
Antal sider81
Ekstern samarbejdspartnerVital Beats
Head of Business Development Anders Vestergaard Anders.Vestergaard@vitalbeats.com
Praktiksted
ID: 333392790