A NEW PART OF TOWN : DESIGN FORSLAG FOR UDVIKLING AF CREEK ROAD, ZANZIBAR

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Chalotte Østergaard Nielsen
  • Janni Kollerup Larsen
4. semester, Urbant Design (cand.polyt)., Kandidat (Kandidatuddannelse)
Gennem det sidste århundrede har Creek Road
været gennem en række forandringer, området er
gået fra at være en bugt der adskilte de to bydele
Stone Town and Ng’ambo, til at blive opfyldt om omdannet
fra bugt til offentligt område og til senere
igen at blive indtaget af forskellige funktioner. På
nuværende tidspunkt er Creek Road en stærkt trafikeret
vej, der på sin vis stadig adskiller de to bydele.
Visionen for dette projekt er at omdanne Creek
Road til en ny bydel i Zanzibar Town, en bydel der
binder de to naboområder sammen men samtidig
har sine egne værdier. Med den rige kulturelle arv
og historie området har er det fundet vigtigt at
bevare nogle af de nuværende kvaliteter i område.
Derudover er der fundet elementer i Stone Town og
Ng’ambo som er blevet kombineret og tilpasset til
en moderne kontekst for herefter at blive brugt til
at skabe rammerne om det nye Creek Road, nogle af
disse elementer har været forskelligheden i bygningerne
og i gadeforløbene.
I design forslaget er der blevet arbejdet med to
hovedelementer, det grønne og urbane strøg. Det
grønne strøg løber gennem området på Ng’ambo
siden og bruges blandt andet til at opsamle regnvand
og undgå oversvømmelse af de bebyggede
områder. Det urbane strøg er en kommerciel og
tranport korridor der løber langs kanten af Stone
Town, og herved også er med til at understrege den
markante overgang mellem Stone Town og det nye
Creek Road. Gennem processen har det været vigtig
at bibeholde forskelligheden i området, både den
fysiske forskellighed i udformningen og forskelligheden
i områdets funktioner. Det nye Creek Road
vil derfor spænde over en lang række funktioner og
programmer og blive et område hvor alt er muligt.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato23 maj 2012
Antal sider96

Billeder

1_1000_Plan_5_TIL_RAPPORT.pdf
Plan for området
Syd_dal_endelig.jpg
Stemning ved the Green Link
Syd_dal_med_vand_endelig.jpg
Stemning ved The Green link når det regner
Nordlig_ny.jpg
Stemning i den nordlige ende af området
ID: 63261733