• Malte Lundby Siglev
  • Rune Svendsgaard
4. semester, Teknoantropologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Det følgende kandidatspeciale omhandler et designbidrag til Danmarks Tekniske Museums innovationsprocesser. Specialet undersøger fænomenet teknologisk dannelse, der i organisationen bag museet fremstår som et normativt sigte for formidlings-strategien og som således er et udgangspunkt for en forestående innovation.

Data er indsamlet kvalitativt gennem et feltarbejde med metoderne interviews, observationer og workshop som de bærende søjler. Teoretisk forholder specialet sig til problematikken gennem aktør-netværksteori (ANT), post-fænomenologi samt Design Thinking.

Analysen leder til et design værktøj, der er udviklet til at understøtte museets innovationsproces. Værktøjet er konstrueret med udgangspunkt i fem parametre, der tilsammen konstituerer teknologisk dannelse. Således kan værktøjet bruges til at evaluere diverse udstillinger eller dele af udstillinger med udgangspunkt i at vurdere, hvordan materielle og humane aktører påvirker oplevelsen og formidlingen af teknologisk dannelse. Afslutningsvidst peger specialet på fire konkrete cases, hvor teknologisk dannelse bliver evalueret gennem designværktøjet. Værktøjet er udviklet ud fra designteorien om infrastruktur, hvorfor det kan bidrage til museets innovation processer nu og i fremtiden.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2019
Antal sider90
Ekstern samarbejdspartnerDanmarks Tekniske Museum
Signe Skov-Hansen ssh@tekniskmuseum.dk
Anden
Emneordinnovation
ID: 304752340