3D Printed injection mould tools: Case study and experimentation.

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Stephane Bernard Lagier
4. semester, Globalt Systemdesign (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
3D Print teknologi har længe været brugt til prototypefremstilling, dog har 3D printere altid været bundet til bestemte materialer der passer til den enkelte teknologi. De senere år har de industrielle 3D printer producenter reklameret med at 3D print kan bruges til at producere sprøjtestøbe forme med henblik på på at fremstille sprøjtestøbte prototyper og små serie produktioner. Værdien i denne metode er at prototyperne bliver fremstillet med de samme materialer, og den samme process som ved den reelle produktion. Dette betyder at emnets mekaniske egenskaber og at produktionsværktøjet kan testes.
Projektets målsætning var at teste 3D printer producenternes påstande, om at koncep- tet gav store besparelser på både prismæssigt og tidsmæssigt, ved at undersøge de aktuelle anvendelser i industrien samt at udføre et pilot forsøg for at afprøve implementeringen i et reelt industrielt projekt.
På baggrund af casestudier blev konceptet’s økonomiske besparelser testet. Besparelsen viste sig at være betragtelig for alle de undersøgte emner, når det drejede sig om at fremstille prototyper. Ser man på små serieproduktioner, er den økonomiske levedygtighed dog meget afhængig af den 3D printet forms holdbarhed, som kan være svær at fastlægge.
Pilot forsøget blev udført i samarbejde med en erfaren plastfremstillings virksomhed. Implementeringen af konceptet viste sig at være mere udfordrende end forventet. Dog blev der lært meget af forsøget, og yderligere systematiske forsøg ville med sikkerhed kunne frembringe forbedret resultater med god gentagelighed.
Der er ingen tvivl om at der er store besparelser i at 3D printe sprøjtestøbeforme frem for at fræse formene i aluminium, men det kræver planlægning. Indkøringen af 3D printede sprøjtestøbeværktøj er mere vanskelig og tidskrævende end ved traditionelle metal værktøj, og skal der printes flere forme pga. uforudsete hændelser under indkøring, falder både de prismæssige og tidsmæssige besparelser.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jun. 2016
Antal sider87
Ekstern samarbejdspartner3D Printhuset A/S
Technical Manager Jakob Jørgensen jj@3dprinthuset.dk
Anden
Metako
Production manager Michael Jensen mj@metako.dk
Anden
ID: 234612652