1. semester

Institut for Kemi og Biovidenskab › Studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi › Technology in Environmental Engineering, MSc. (cand.tech.), Kandidat

2. semester

Institut for Kemi og Biovidenskab › Studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi › Technology in Environmental Engineering, MSc. (cand.tech.), Kandidat

3. semester

Institut for Kemi og Biovidenskab › Studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi › Technology in Environmental Engineering, MSc. (cand.tech.), Kandidat

4. semester

Institut for Kemi og Biovidenskab › Studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi › Technology in Environmental Engineering, MSc. (cand.tech.), Kandidat