Diplomingeniøruddannelsen i Kemi, Miljø- og Bioteknologi (Spec. Kemi) Diplomingeniøruddannelsen i Kemi, Miljø- og Bioteknologi (Spec.Bioteknologi) Diplomingeniøruddannelsen i Kemi, Miljø- og Bioteknologi (Spec.Miljøteknik) Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi (Esbjerg) Bachelor i Kemi, Miljø- og Bioteknologi (Spec. Kemi) Bachelor i Kemi, Miljø- og Bioteknologi (Spec. Bioteknologi) Bachelor i Kemi, Miljø- og Bioteknologi (Spec. Miljøteknik) Civilingeniør i Bioteknologi Medicinsk Bioteknologi (cand.polyt.), Kandidat Civilingeniør i Miljøteknik (Spec. Miljøbioteknologi) Civilingeniør i Miljøteknik (Spec. Akvatisk Teknologi) Olie- og Gasteknologi (cand.polyt.), Kandidat Cand.scient.techn. i Bioteknologi Cand.scient.techn. i Kemiteknik (Aalborg) Cand.scient.techn. i Miljøteknologi Cand.scient.techn. i Olie- og gasteknologi (Esbjerg) Kemi og Bioteknologi, Bachelor Kemi, Kandidat (cand.scient.) Civilingeniør i Miljøteknik Miljøteknologi, Bachelor Kemiteknologi, Bachelor Bioteknologi, Bachelor Bæredygtig Bioteknologi, Bachelor Kemi, Bachelor Biologi, Bachelor Miljøteknologi (cand.polyt.), Kandidat Bioteknologi, Kandidat Bæredygtig Bioteknologi, Kandidat Biologi, Kandidat Kemi, Miljø- og Bioteknologi (cand.tech.), Kandidat Master i Bioteknologi (Efter- og videreuddannelse) Kemiteknik, Kandidat Kemi og Bioteknologi, Diplomingeniør Biologi (Sidefag) Kemi (Sidefag) Kemi, Kandidat (cand.polyt.) Technology in Environmental Engineering, MSc. (cand.tech.), Kandidat Miljøvidenskab, Bachelor Miljøvidenskab, Kandidat - Cand.tech. Bioprocesteknologi (cand.polyt.), kandidat