1. semester

Institut for Elektroniske Systemer › Studienævn for Elektronik og IT › Robotteknologi, bachelor

2. semester

Institut for Elektroniske Systemer › Studienævn for Elektronik og IT › Robotteknologi, bachelor

3. semester

Institut for Elektroniske Systemer › Studienævn for Elektronik og IT › Robotteknologi, bachelor

4. semester

Institut for Elektroniske Systemer › Studienævn for Elektronik og IT › Robotteknologi, bachelor

5. semester

Institut for Elektroniske Systemer › Studienævn for Elektronik og IT › Robotteknologi, bachelor

6. semester

Institut for Elektroniske Systemer › Studienævn for Elektronik og IT › Robotteknologi, bachelor