Diplomingeniøruddannelsen i Kemi, Miljø- og Bioteknologi (Spec.Bioteknologi) - Afsluttet. 30/11/2012.

Diplomuddannelse

Studiestruktur: Uddannelse

7. semester

Institut for Kemi og Biovidenskab › Studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi › Diplomingeniøruddannelsen i Kemi, Miljø- og Bioteknologi (Spec.Bioteknologi)

  1. 2008
  2. Analyse af geners ekspressionsprofil i arkiveret lymfoidt materiale: Undersøgelse af metode til kvalitetsbaseret udvælgelse af tumorvæv, der er fikseret i formalin og indstøbt i paraffin

    Sara Elung-Jensen

    Diplomingeniøruddannelsen i Kemi, Miljø- og Bioteknologi (Spec.Bioteknologi), (Diplomuddannelse) 7. semester, 2008

    Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt