Diplomingeniøruddannelsen i Kemi, Miljø- og Bioteknologi (Spec. Kemi) - Afsluttet. 30/11/2012.

Studiestruktur: Uddannelse

7. semester

Institut for Kemi og Biovidenskab › Studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi › Diplomingeniøruddannelsen i Kemi, Miljø- og Bioteknologi (Spec. Kemi)