1. semester

Institut for Datalogi › Studienævn for Datalogi › Datavidenskab og Machine Learning, Bachelor

2. semester

Institut for Datalogi › Studienævn for Datalogi › Datavidenskab og Machine Learning, Bachelor

3. semester

Institut for Datalogi › Studienævn for Datalogi › Datavidenskab og Machine Learning, Bachelor

4. semester

Institut for Datalogi › Studienævn for Datalogi › Datavidenskab og Machine Learning, Bachelor

5. semester

Institut for Datalogi › Studienævn for Datalogi › Datavidenskab og Machine Learning, Bachelor

6. semester

Institut for Datalogi › Studienævn for Datalogi › Datavidenskab og Machine Learning, Bachelor