1. semester

Institut for Datalogi › Studienævn for Datalogi › Datavidenskab, bachelor

2. semester

Institut for Datalogi › Studienævn for Datalogi › Datavidenskab, bachelor

3. semester

Institut for Datalogi › Studienævn for Datalogi › Datavidenskab, bachelor

4. semester

Institut for Datalogi › Studienævn for Datalogi › Datavidenskab, bachelor

5. semester

Institut for Datalogi › Studienævn for Datalogi › Datavidenskab, bachelor

6. semester

Institut for Datalogi › Studienævn for Datalogi › Datavidenskab, bachelor